Καθημερινός  έλεγχος του συστήματος

1. Daily system check

The center monitors the installed alarm system, which sends daily signals by telephone, for problems such as power outages, low batteries, telephone line failure, device failures and loss of communication.

Τεκμηριωμένη ενημέρωση

2. Documented information

It informs immediately, in order of priority, those responsible in the event of a breakdown and in the event of an alarm signal, documented and detailed. Detailed information is proven to be very important in separating false alarms from real breaches.

Ενεργοποίηση μπουτόν πανικού

3. Activating panic button

If the panic button is activated by the user from the remote control or keyboard, the signal receiving center receives the signal and immediately follows a specific protocol to deal with the situation.

Εξαναγκασμένη αφόπλιση

4. Forced disarmament

If the user activates the forced disarm (threat disarm) code, the signal receiving center receives the signal and follows a specific emergency response protocol.

Ειδοποίηση της αστυνομίας

5. Police notification

If necessary, our center immediately informs the police in the event of an alarm signal. All calls are recorded.

Υπηρεσία Κέρβερος

6. Kerberos Service

With this new service (kerveroslive), users have all their system signals (arming, disarming, power outages, low batteries, communication losses, other failures, etc.) via software on their computer or mobile phone wherever they are in the world.

Ιστορικό Συμβάντων

7. Event History

Ability to recall data up to 6 months later.

Ενημέρωση για διακοπή ρεύματος

8. Power outage notification

Because a power outage can be the result of sabotage.

Έλεγχος ωραρίου επιχειρήσεων

9. Business hours control

For absolute control over the security of your business.