Καθημερινός  έλεγχος του συστήματος

1. Καθημερινός έλεγχος συστήματος: Το κέντρο παρακολουθεί καθημερινά το εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού για πιθανά προβλήματα όπως διακοπή ρεύματος, χαμηλή μπαταρία, βλάβη τηλεφωνικής γραμμής και άλλα, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία του συστήματος.

Τεκμηριωμένη ενημέρωση

2. Τεκμηριωμένες πληροφορίες: Παρέχει άμεση και αναλυτική ενημέρωση στους υπεύθυνους σε περίπτωση συναγερμού, βοηθώντας στον διαχωρισμό των πραγματικών παραβιάσεων από τους ψευδείς συναγερμούς.

Ενεργοποίηση μπουτόν πανικού

3. Ενεργοποίηση κουμπιού πανικού: Ανταποκρίνεται άμεσα σε σημάδια πανικού, ενεργοποιώντας κατάλληλα πρωτόκολλα για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Εξαναγκασμένη αφόπλιση

4. Αναγκαστικός αφοπλισμός: Ανταποκρίνεται σε αιτήματα αναγκαστικής αφόπλισης, διαχειριζόμενο τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ειδοποίηση της αστυνομίας

5. Ειδοποίηση αστυνομίας: Ενημερώνει την αστυνομία αμέσως σε περίπτωση συναγερμού.

Υπηρεσία Κέρβερος

6. Υπηρεσία Kerberos: Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε όλα τα σήματα του συστήματος μέσω λογισμικού σε οποιαδήποτε τοποθεσία βρίσκονται.

Ιστορικό Συμβάντων

7. Ιστορικό γεγονότων: Παρέχει δυνατότητα ανάκλησης δεδομένων έως και 6 μήνες αργότερα.

Ενημέρωση για διακοπή ρεύματος

8. Ειδοποίηση διακοπής ρεύματος: Ειδοποιεί για διακοπή ρεύματος, η οποία μπορεί να σηματοδοτεί δολιοφθορά.

Έλεγχος ωραρίου επιχειρήσεων

9. Έλεγχος ωραρίου λειτουργίας: Επιτρέπει τον έλεγχο της ασφάλειας της επιχείρησης σε κάθε ώρα της ημέρας.

Με αυτά τα στοιχεία, το κέντρο λήψης σημάτων διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση του συστήματος ασφαλείας, βοηθώντας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε είδους ανωμαλίας ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης.