Το CCTV (Closed-Circuit Television) αποτελεί ένα σημαντικό σύστημα για την παρακολούθηση και την επίβλεψη διαφόρων τύπων κτιρίων και χώρων, και αποτελεί σήμερα το πιο απαιτητικό σύστημα για λόγους ασφαλείας και προστασίας. Η ανάπτυξη συστημάτων CCTV προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την αύξηση της ασφάλειας και την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών. Ας εξετάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι το CCTV και πώς λειτουργεί.

Τι είναι το CCTV; Το CCTV αναφέρεται σε ένα σύστημα επιτήρησης που χρησιμοποιεί κάμερες και ειδικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση και την εγγραφή εικόνας και ήχου σε κλειστό κύκλωμα. Οι κάμερες CCTV τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία σε δημόσιους χώρους, καταστήματα, επιχειρήσεις, βιομηχανικούς χώρους και άλλες τοποθεσίες όπου χρειάζεται παρακολούθηση.

Πώς λειτουργεί το CCTV; Το CCTV λειτουργεί με τον εξής τρόπο:

  1. Κάμερες: Οι κάμερες του CCTV τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία για την κάλυψη του επιθυμητού χώρου. Οι κάμερες μπορούν να είναι στατικές ή κινούμενες (PTZ – Pan-Tilt-Zoom).
  2. Καταγραφικό (DVR/NVR): Οι εικόνες και ο ήχος που καταγράφονται από τις κάμερες αποθηκεύονται σε καταγραφικό (Digital Video Recorder ή Network Video Recorder), το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή και την αποθήκευση των δεδομένων.
  3. Παρακολούθηση: Οι εικόνες που καταγράφονται από τις κάμερες μπορούν να παρακολουθηθούν ζωντανά από επόπτες σε ειδικούς χώρους παρακολούθησης ή απομακρυσμένα μέσω δικτύου.